Değerleme Rapor İçeriği

SOM Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık Hizmetleri A.Ş. raporlamalarında Uluslararası kabul görmüş yöntemler kullanmaktadır. Değerleme çalışmaları kapsamında, bölgedeki rayiç değerler ve talepler, ilgili Tapu Müdürlüğü'nden tapu takyidatı ve ilgili belediyeden imar durumuna ilişkin mülkün değerini etkileyebilecek faktörler incelenmekte, gayrimenkul türü ve nitelikleri, çevresel koşullar, ekonomik kriterler, pazar koşulu dikkate alınarak uygun yöntemlerle değerlemesi yapılmakta ve raporlanmaktadır.

Rapor içeriğinde;

Tapu bilgileri

İmar Durumu Bilgileri

Deprem Etüdü

Gayrimenkulün Konumu ve Çevre Özellikleri

Gayrimenkulün Teknik Özellikleri

Değerleme

Gayrimenkul Değerini Etkileyen Faktörler

Sonuç - Uzlaşma başlıkları incelenir.