Kentsel DönüşümYabancı Uyrukluların Gayrimenkul Ediniminde/Satışında Değerleme Raporu

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na bağlı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (TKGM) tarafından yayımlanan 15.02.2019 tarih 2019/1 sayılı genelge ile yabancı uyruklu kişilere alıcı veya satıcı olarak taraf oldukları tüm satış işlemlerinde gayrimenkul değerleme raporu zorunluluğu getirilmiştir. 4 Mart 2019 tarihinden itibaren geçerli olan genelge uyarınca BDDK tarafından yetkilendirilen gayrimenkul değerleme kuruluşlarınca değerleme raporları hazırlanmaktadır.

Şirketimiz tarafından söz konusu mevzuat çerçevesinde ve Uluslararası Değerleme Standartlarına uygun olarak değerleme raporları düzenlenmektedir.

Türk Vatandaşlığı Başvuru Süreçlerinde Değerleme Raporu

19.09.2018 tarihli ve 30540 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile, Türk Vatandaşlığı’na başvuru, minimum 250.000 USD değerinde gayrimenkul edinimi ile mümkün hale gelmiştir. Bu süreçte, SPK ve BDDK Lisanslarına sahip değerleme kuruluşu tarafından ilgili mevzuata uygun olarak düzenlenen gayrimenkul değerleme raporları Tapu Müdürlüklerine ibraz edilmektedir.

Şirketimiz tarafından söz konusu mevzuat çerçevesinde ve Uluslararası Değerleme Standartlarına uygun olarak değerleme raporları düzenlenmektedir.

Kentsel Dönüşüm Süreci

Analizler

Hak sahipliliği tespiti / Mülkiyet analizi

Konut / İşyeri anketleri

 

Mevcut Durum Tespiti

Mevcut değer tespiti

Şerefiyelendirme

Arsa değeri tespiti

Arsa payı tespiti

 

Projenin Belirlenmesine Yönelik Çalışmalar

En etkin ve verimli kullanım analizi

Konsept belirleme

Talep toplama

 

Proje

Proje değeri tespiti

 

Paylaşım

Kat karşılığı oranının belirlenmesi

Paylaşım modelinin belirlenmesi

Müteahhit ve hak sahipleri arasında paylaşım

Hak sahipleri arasında paylaşım

 

Tamamlanan projeler

MANİSA

MANİSA İMAR UYGULAMA ÇALIŞMASINA YÖNELİK 5 MAHALLEDE 45 HEKTARLIK 2.795 BAĞIMSIZ BİRİMDEN OLUŞAN KENTSEL DÖNÜŞÜM ALANI’NDA TAŞINMAZ TESPİT ve DEĞERLEME ÇALIŞMASI

 

BAĞCILAR

İSTANBUL, BAĞCILAR İLÇESİ, BAĞCILAR MEYDANI KENTSEL DÖNÜŞÜM ALANI KONUT + İŞYERİ ANKETLERİ , YAKLAŞIK 2000 ADET BAĞIMSIZ BİRİMİN TESPİT VE DEĞERLEME ÇALIŞMASI

 

FİKİRTEPE

İSTANBUL, KADIKÖY İLÇESİ, FİKİRTEPE, 55 ADET PARSEL ARSA ŞEREFİYELENDİRMESİ, PROJE DEĞERLEMESİ, MÜTEAHHİT FİRMA VE HAK SAHİPLERİ ARASINDA PAYLAŞIM, HAK SAHİPLERİ ARASINDA PAYLAŞIM ÇALIŞMASI

 

PEK ÇOK İL VE İLÇEDE PARSEL BAZINDA UYGULAMALAR

Özellikle Kadıköy, Bakırköy, Şişli, Ümraniye ilçelerinde parsel bazında, şerefiyelendirme, mevcut durum değer tespiti, arsa payı tespiti, proje değer tespiti

 

Örnek proje dökümanını buradan indirebilirsiniz.