Niçin İhtiyaç Duyulur?

Hizmetlerimize aşağıdaki sebeplerle ihtiyaç duyabilirsiniz.

Bayilik İşlemleri Kapsamında İpotek Teminatlarında

Bireysel - Ticari Krediler Kapsamında İpotek Teminatlarında

Yurtdışı Finansman Temininde

İpoteklerin Nakte Dönüştürülmesinde

Varlıkların Yeniden Değerlendirilmesinde

Kira Kontratlarının Yenilenmesinde

Gayrimenkul Alım - Satımında

Mülk Paylaşımlarında

Gayrimenkul Projesi Yatırım Kararlarında

Şirketlerin Varlık Hareketlerinde, Malvarlığı Tespitinde, Sermaye Artırımında

Şirket Birleşmeleri, Devir almalarında ve Borçların Yeniden Yapılandırılmasında

Kiralama Öncesi Fiziksel Durum Tespit Raporlarında

Kentsel Dönüşüm Süreçlerinde; Şerefiyelendirme, Hak Sahipliliği ve Gerçek Değer Tespiti İşlemlerinde

Kat İrtifakına Esas Arsa Payı Oranı Tespitinde

Yabancı Uyrukluların Tapu Alım ve Satımında

Türk Vatandaşlığı Başvuru Süreçlerinde

Makine-Ekipman Değerlemesi