SOMONLINE

SOM Değerleme A.Ş. SOM ONLINE yazılımı ile değerleme taleplerini internet üzerinden alarak raporlarını internet üzerinden hazırlamaktadır.

www.somdegerleme.com adresinden üst sağdaki SOM ONLINE ikonu tıklanarak, şifre ile sisteme girilir. Sadece taleple ilgili müşteri ve fatura bilgileri doldurulur, tapu ve varsa diğer belgeler eklenerek, talep kaydedilir. Yönetici ekranında görüntülenen talep onaylanıp, ilgili ekspere yönlendirilir ve değerleme süreci başlar.

Eksper gerekli araştırmaları tamamladıktan sonra raporunu internete bağlanabildiği herhangi bir noktadan kolaylıkla hazırlayarak, yönetici onayına sunar.

Onaylanan rapor, müşteri ekranında görüntülenir. Müşteri isteğine göre, rapordan basılı kopya alabilir, şirket içinde başkalarına iletebilir.

Daha önce şirketimizce hazırlanmış olan diğer raporlarına ulaşabilir.


Avantajları

Raporlar çok daha hızlı hazırlanabilir ve sistemdeki bazı kontrol mekanizmaları ile hata riski minimumda tutulur.

Müşteri raporun aşamalarını sistemden takip edebildiği için, değerleme şirketini arama ihtiyacı hissetmez.

Firmamızın performansı somut olarak değerlendirilebilir.

Her iki taraf içinde zaman, kağıt ve enerji kaybı minimuma iner.

SOM ONLINE